Daleko do euro

Przeciwnicy przystąpienia Polski do strefy euro mogą spać spokojnie, gdyżperspektywy przyjęcia wspólnej waluty są odległe, by nie powiedzieć bardzo odległe.Niestety…

  • no reactions
0