RODO

RODO - Klauzula informacyjna

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”. Jego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, w wypełniając nałożony przez RODO obowiązek informacyjny, informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest: MY OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713123; NIP: 7010797759; REGON: 369300940, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na podany wyżej adres lub przez formularz kontaktowy.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy użytkownikiem a Administratorem, w zakresie której konieczna jest rejestracja konta użytkownika, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu Europejskiej Blogosfery Obywatelskiej – ObywateleUE.pl i dla wykonania której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne.
3. Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 10 lat od dnia rozwiązania Umowy.
6. Administrator udostępni dane osobowe użytkowników współpracownikom świadczącym wobec niego usługi administrowania Europejską Blogosferą Obywatelską – ObywateleUE.pl, wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych użytkowników do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
11. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, zasad zbierania danych przy użyciu plików cookies w związku z wykonaniem Umowy znajdują się w Polityce Prywatności.

Strona wykorzystuje pliki cookies.

Informujemy, że stosujemy pliki cookies – w celach statystycznych, reklamowych oraz przystosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Są one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat – Polityka Prywatności.