Wielu z czytelników powątpiewa o naszym podwójnym obywatelstwie, dlatego warto przytoczyć art. 9 Traktatu o Unii Europejskiej:

,,We wszystkich swoich działaniach Unia przestrzega zasady równości swoich obywateli, którzy są traktowani z jednakową uwagą przez jej instytucje, organy i jednostki organizacyjne. Obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo Państwa Członkowskiego. Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego i nie zastępu go.”

Nasza Fundacja szanując dorobek Fundacji Obywatele RP postanowiła zwrócić fokus uwagi czytelników na obywatelstwo UE, które jest nierozłączne z obywatelstwem polskim, w naszym wypadku. Niestety słyszę karykaturalne argumenty, że Unia Europejska chcąc odebrać Polakom ich dumę narodową, tradycję, historię i wszystko co polskie, zaproponowała obywatelstwo UE. Tymczasem nasz język, kultura, tradycja itd. nie podlegają regulacjom UE. Jednak eurosceptycy pragną wzbudzić w Polakach lęk z XIX w., z czasów zaborów. Z epoki, gdy Polski na mapie nie było. Nie daj się nabrać!

Stowarzyszenie z Unią dobrowolne, przegłosowane w ogólnonarodowym referendum nie ma nic wspólnego z zaborami. Nikt nas nie rusyfikuje, nie germanizuje. Mamy ustawę o ochronie języka polskiego. Językiem urzędowym jest język polski. Możemy mówić, pisać swobodnie w ojczystym języku. Nawet w europarlamencie można przemawiać po polsku. Nie daj się nabrać!

Eurosceptycy pragną stworzyć klimat zagrożenia naszej tożsamości i wmawiają, że jesteś pod zaborem Brukseli. To trik, manipulacja obliczona na to, że łatwiej wyprowadzą Polskę z UE. Tylko dokąd???

Piękne słowa naszego hymnu ,,…będziem Polakami” Rozbrzmiewają przy każdej oficjalnej wizycie przedstawicieli UE. Nadzieje naszych przodków na swobodne bycie Polakiem spełniły się, a UE gwarantuje nam, że tak pozostanie na zawsze i w pokoju. I nie ma polskiej niepodległości bez ścisłego zintegrowania się z Unią. Czy ktoś nam zabiera tożsamość? Chyba nie dasz się nabrać? Nikt nie zmusza nas do przyjęcia obywatelstwa niemieckiego, francuskiego czy hiszpańskiego itp.

Mamy obywatelstwo Unii Europejskiej, bo z narodami UE związaliśmy się umową, tj. Traktatem Unii Europejskiej. Dbajmy o wykonanie zawartych tam postanowień. Wobec prawa obywatel polski, francuski czy niemiecki są równi.