Unia Europejska to….

Unia Europejska to: „pasożyt”,  „okupant”, „eurokołchoz”, „nowa wersja Związku Radzieckiego”, lub „Związek Sowiecki Republik Europejskich”, „banda złodziei”, „aferzyści”, „zbiór komunistów…

  • no reactions
0