Monteskiusz i jego wpływ na dzisiejszy światowy ład.

Bohaterem mojego artykułu jest nie kto inny jak Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu myślę,…

1