Ankieta Oczekiwań Młodych

0

Jako członkowie Porozumienia Młodzieży Demokratycznej przeprowadziliśmy badanie, którego celem było przeanalizowanie nastrojów polskiej młodzieży. Chcieliśmy dowiedzieć się, co myślą młode osoby zamieszkujące. Postać ich spostrzeżenia na otaczającą nas rzeczywistość oraz dowiedzieć się, co jest dla nich ważne. Na nasz apel odpowiedziały 1374 osoby. Wszystkie otrzymane odpowiedzi starannie przeanalizowaliśmy, a wyniki naszej pracy przedstawiamy poniżej.


Opisz, jakie działania państwa Polskiego po 1989 roku były według Ciebie pozytywne, a jakie negatywne:

Podsumowanie pozytywnych przemian: Odpowiadając na to pytanie ankietowanym o wiele łatwiej przychodziło opisanie pozytywnych przemian w Polsce po 1989 roku, niż opowiadanie o negatywnych aspektach tego okresu. Przede wszystkim zwracali oni uwagę na pozytywny efekt reform gospodarczych w kraju (w szczególności wprowadzenie gospodarki wolnorynkowej). Równie często pozytywnie komentowali członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz demokratyzację i dekomunizację kraju. Ankietowani czasami również wskazywali fakt członkostwa Polski w NATO oraz otwarcie się naszego kraju na świat – zarówno w kontekście gospodarczym jak i społecznym.

Podsumowanie negatywnych przemian: Jako największą wadę opisywanego okresu ankietowani wskazywali brak całkowitego rozliczenia się z dziedzictwem systemu komunistycznego oraz brak pełnej lustracji. Często wskazywali też fakt, że nie wszystkie przemiany gospodarcze przebiegły zgodnie z planem – tu zwracano uwagę w szczególności na wadliwie przeprowadzony proces prywatyzacji oraz pozostawienie wielu grup społecznych bez odpowiedniego wsparcia rządzących.


Opisz, jakie działania państwa Polskiego po 2015 roku oceniasz pozytywnie, a jakie negatywnie:

Podsumowanie pozytywnych przemian: Odpowiadając na to pytanie ankietowani o wiele częściej wskazywali negatywne działania państwa Polskiego po 2015 roku, niż wypowiadali się o tych przemianach pozytywnie. Zdecydowanie najczęściej pojawiającą się zaletą działań rządzących po 2015 roku były szerokie programy socjalne (tutaj zazwyczaj pojawiał się program 500+, ale często wskazywano też program 300+ oraz dodatkowe emerytury przysługujące seniorom). Czasami poruszano też temat polityki gospodarczej, zazwyczaj odnosząc się przy tej okazji do zwolnienia młodych ludzi do 26 roku życia z podatku PIT. 

Podsumowanie negatywnych przemian: Zupełnie inaczej ukształtowała się lista negatyw przemian zachodzących w Polsce, które ankietowani dostrzegli po 2015 roku. Tutaj najczęściej zwracano uwagę na nieustannie powiększającą się dyskryminację mniejszości (zarówno seksualnych, narodowościowych jak i religijnych) oraz związany z tym brak tolerancji dla odmienności. Praktycznie równie często zwracano uwagę na nierozsądnie prowadzone programy socjalne (mimo wszystko ankietowani częściej wypowiadali się o niej negatywnie niż pozytywnie) oraz politykę gospodarczą (tutaj z kolei krytykowano wzrost podatków, zwiększającą się inflację, rosnący deficyt oraz brak poszanowania dla pieniędzy podatników – jako przykład często podawano wydanie 70 milionów złotych na wybory korespondencyjne oraz przeznaczenie 2 miliardów złotych na wsparcie TVP). W odpowiedziach ankietowanych bardzo często padały negatywne opinie o przeprowadzonej w ostatnich latach reformie edukacji, a także o reformie sądownictwa i kryzysie praworządności w Polsce. Niewiele rzadziej odnoszono się krytycznie do nieudolnie prowadzonej polityki zagranicznej (zazwyczaj podkreślano wykreowanie konfliktu z Unią Europejską oraz oparcia całej aktywności międzynarodowej na Stanach Zjednoczonych) oraz szerzącą się propagandę i upartyjnienie telewizji publicznej. Często podnoszono też kwestię zbyt dużego zaangażowania Kościoła Katolickiego w bieżącą politykę państwa, a także ograniczony dostęp do aborcji oraz środków antykoncepcyjnych.


Czego się boimy:

Odpowiadając na to pytanie ankietowani głównie wskazywali, że nie zgadzają się z radykalizacją polityki wobec społeczności LGBT oraz zaostrzeniem prawa aborcyjnego. Często padały również negatywne opinie co do polityki podatkowej rządu – ankietowani wskazywali, że ich sprzeciw budzi podnoszenie podatków oraz uchwalanie nowych danin publicznych. Respondenci wskazywali również na pogorszenie relacji z Unią Europejską, a także wyrażali sprzeciw wobec wprowadzonej reformy edukacji.


Jaki obszar działania państwa Polskiego uważasz za najbardziej istotny:


Jakich zmian w Polsce najbardziej oczekujesz:

 • zwiększenie tolerancji społecznej dla wszelkich odmienności (w tym w szczególności dla osób LGBTQ+, mniejszości narodowych, wyznaniowych i etnicznych);
 • ochrona środowiska (w szczególności ograniczenie lub odejście od węgla jako źródła energii);
 • reforma oświaty i zmiana podstawy programowej (w tym głównie postawienie na praktyczność zajęć – np. nauka rozliczania podatków) oraz podniesienie pensji nauczycielom. Wielu respondentów wskazywało także na potrzebę prowadzenia edukacji seksualnej w szkołach;
 • oddzielenie kościoła od państwa oraz zaprzestanie nauczania religii w szkołach (pojawiły się propozycje wprowadzenia przedmiotu o kulturach i religiach na świecie);
 • obniżenie podatków oraz uproszczenie prawa podatkowego;
 • dostęp do aborcji (opinie co do sytuacji, w których ma być ona dopuszczalna, były podzielone) oraz łatwiejszy dostęp do antykoncepcji;
 • położenie nacisku na prawa człowieka z podkreśleniem praw osób LGBTQ+ i praw kobiet;
 • ograniczenie programów socjalnych (powinny przysługiwać wyłącznie osobom najbardziej potrzebującym). Część respondentów uważa jednak, że potrzebna jest pomoc socjalna dla młodych na start oraz budownictwo tanich mieszkań dla osób wchodzących w dorosłość;
 • reforma i dofinansowanie służby zdrowia (wielu respondentów kładło szczególny nacisk na walkę z chorobami psychicznymi);
 • polepszenie standardów w ochronie praw zwierząt;
 • reformy gospodarcze (zwiększenie poziomu zamożności Polaków), wprowadzenie reform wolnorynkowych (często pojawiały się odpowiedzi o konieczności wprowadzenia podatku liniowego) oraz większa przychylność państwa dla przedsiębiorców. Częste także były odpowiedzi wskazujące na konieczność prywatyzacji większości spółek państwowych;
 • odpolitycznienie mediów publicznych;
 • przywrócenie praworządności (respondenci domagają się przestrzegania konstytucji, apolitycznych, niezawisłych sądów oraz umocnienia trójpodziału władzy);
 • rozliczenie obecnego rządu, a tylko nieco rzadziej pojawiały się postulaty wymiany całej klasy politycznej;
 • uregulowanie prawne związków osób LGBTQ+ (związki partnerskie, a nawet małżeństwa);
 • położenie nacisku na edukację obywatelską i polityczną społeczeństwa, a także zwiększenie roli organizacji pozarządowych w życiu publicznym;
 • reforma sprawiedliwości (respondenci regularnie podkreślali jednak, że oczekują „prawdziwej reformy” tj. nie takiej jaką zaproponował PiS – m.in. pojawiały się propozycje oduzależnienia prokuratury od polityków);
 • liberalizacja życia społecznego;
 • zakończenie wojny ideologicznej i delegalizacja organizacji promujących totalitaryzm i nienawiść;
 • legalizacja marihuany;
 • wielowektorowa polityka zagraniczna;
 • dofinansowanie rozwoju i innowacji;
 • zwiększenie bezpieczeństwa (wielu respondentów twierdzi, że nie czuje się w naszym kraju bezpiecznie). Pojawiały się też głosy o konieczności reakcji na bezkarność policji;
 • ograniczenie biurokracji, zmniejszenie etatyzmu oraz nepotyzmu politycznego;
 • walka z przestępstwami seksualnymi, w szczególności z pedofilią;
 • poprawienie relacji i bliska współpraca z Unią Europejską;
 • decentralizacja państwa (oddanie jak największej ilości kompetencji samorządowi terytorialnemu).

Odpowiedzi na pytania z uwzględnieniem pochodzenia respondentów:

Jak Ci się podobał artykuł?
Skomentuj

Strona wykorzystuje pliki cookies.

Informujemy, że stosujemy pliki cookies – w celach statystycznych, reklamowych oraz przystosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Są one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat – Polityka Prywatności.